GOSPODARKA

Mieszkańcy  Pomorza  Zachodniego  korzystają z szans wynikających z unijnego członkostwa, jak i praktycznie działają na rzecz rozwoju Euroregionu Pomerania i Regionu Morza Bałtyckiego. Województwo od wielu lat może się  chwalić  szeroką  współpracą  z  wieloma partnerami zagranicznymi, która przynosi wymierne efekty, tak inwestycyjne, jak i dotykające wrażliwej sfery kontaktów międzyludzkich.

Uczestnictwo  we Wspólnym  Europejskim Rynku  dało  kolejny,  duży  impuls  zachodniopomorskiej przedsiębiorczości. Do dotychczasowych atutów regionu, jakim są: gospodarka morska i rolnictwo, dodajemy obecnie unikatowe warunki przyrodnicze, stwarzające znakomite możliwości dla rozwoju sektora turystyki,  w  tym  usług  uzdrowiskowych.  Rozwój  gospodarki  wspierany  jest  przez  zachodniopomorskie  samorządy,  które  w  sposób  aktywny zabiegają o nowych inwestorów, stwarzając im atrakcyjne  warunki  do  prowadzenia  biznesu, m.in.  w  ramach  stref  ekonomicznych.  Mając świadomość,  iż  gospodarka  nie  może  sprawnie funkcjonować w infrastrukturalnej próżni, zabiegamy nie tylko o rozwój regionalnej sieci dróg i lotnisk, ale także o wykorzystanie naturalnej drogi wodnej jaką jest Odra, jako osi rozwoju dla całego pasa przygranicznego. Zachodniopomorskie,  piąte  co  do  wielkości  spośród  16  województw  Polski,  leży  w  sercu  Europy,  łącząc  poprzez  system  dróg międzynarodowych  jej  północ  z  południem (Skandynawia – Zachodniopomorskie – Praga) oraz zachód ze wschodem (Berlin – Zachodniopomorskie – Gdańsk – St. Petersburg). Oknem na świat oprócz portów morskich jest międzynarodowe lotnisko w Goleniowie (około 30 km od  Szczecina)  oraz  lotnisko  w  Berlinie  (około 130 km od Szczecina).Szczecin,  liczący  ok.  400  000  mieszkańców  (24,4%  populacji  regionu)  tworzy  wraz  z sąsiednimi gminami Szczeciński Obszar Metropolitalny,  który  pretenduje  do  bycia  jednym z najbardziej konkurencyjnych regionów  w Europie. Oferujemy dostęp do dobrze wykwalifikowanej kadry – ponad 70 000 studentów studiujących na 19 uczelniach wyższych i ok.  17 000 absolwentów rocznie. W  części  północno-wschodniej  regionu  dominuje  liczący  ok.  108  tys. mieszkańców  Koszalin.  Największymi ośrodkami  regionalnymi  Zachodniopomorskiego  są  ponadto:  Stargard  Szczeciński  –  ok. 71 tys., Kołobrzeg – ok. 45 tys., Świnoujście – ok. 41 tys., Szczecinek – ok. 39 tys. i Police – ok. 35 tys. mieszkańców.

W  województwie  zachodniopomorskim jest  wytwarzane  ok.  4%  polskiego  PKB.  Przemysł województwa skupia ok. 3,4% krajowego zatrudnienia i dostarcza ok. 3,1% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu. Potencjał  gospodarczy  regionu  określa przemysł i – pomimo kryzysu – usługi związane z gospodarką morską. Coraz dynamiczniej rozwijają się handel, turystyka i pozostałe usługi rynkowe,  w  tym  baza  rekreacyjna,  sanatoryjna  i  wypoczynkowa.  Infrastruktura  turystyczna  naszego  regionu  należy  do  najbardziej rozwiniętych  w  Polsce.  W  oparciu  o  bogate pokłady  borowiny  i  źródła  solankowe  działają  tu  znane  uzdrowiska:  Kołobrzeg,  Połczyn-Zdrój, Świnoujście, Kamień Pomorski i Dąbki.

Najlepiej  rozwiniętymi  branżami  przemysłu  w  województwie  są:  przemysł  energetyczny, elektromaszynowy, chemiczny, drzewno-meblarski,  elektroniczny,  przetwórstwo rolno-spożywcze.  Główne  gałęzie  przemysłu skoncentrowane  są  w  aglomeracji  szczecińskiej. Największymi przedsiębiorstwami, działającymi na terenie województwa są: Zakłady Chemiczne  Police,  Zespół  Elektrowni  Dolna Odra, Kronospan. Ze względu na korzystną strukturę agrarną,  warunki  rozwoju  rolnictwa  w  naszym  regionie ocenia się jako lepsze od przeciętnych w  kraju.  Kondycja  rolnictwa  poprawia  się, stale  wzrasta  średnia  wielkość  gospodarstw (ponad  dwa  razy  większa  od  średniej  krajowej).  Dobrze  rozwinięte  jest  przetwórstwo rolno-spożywcze. Występują tu prawie wszystkie  jego  dziedziny:  mleczarstwo,  cukrownictwo,  gorzelnictwo,  przetwórstwo  mięsa  i ziemniaka. Mówiąc  o  Zachodniopomorskiem  nie sposób  nie  wspomnieć  o  4  funkcjonujących tu  morskich  portach  handlowych,  w  tym  o  Zespole  Portów  Szczecin  –  Świnoujście, położonym najbliżej Oceanu Atlantyckiego ze wszystkich portów krajów Europy Wschodniej, posiadającym terminale przeładunkowe, kontenerowe i pasażerskie, oferującym regularne połączenia  z  państwami  skandynawskimi.  W  najbliższym  czasie  planowana  jest  budowa  terminalu  przeładunkowego  gazu  LNG  w Świnoujściu. Polska Żegluga Morska i Euro-africa Linie Żeglugowe, to najwięksi armatorzy w Polsce. Za ich pośrednictwem jest realizowane ok. 90% pasażerskiego ruchu promowego  i  ok.  47%  przeładunków  w  Polsce.  Dodatkowo  Zachodniopomorskie  oferuje  dostęp do  11  lokalnych  portów  bałtyckich  oraz  13 przystani rybackich. Możliwości  transportu  wodnego  uzupełniają  połączenia  śródlądowe  poprzez rzekę  Odrę  z  południową  częścią  Polski,  z Berlinem i portami rzecznymi Europy.

W końcu 2009 r. rejestr REGON obejmował 215,1 tys. podmiotów gospodarczych, co plasuje nas na pierwszym miejscu w kraju, jeśli chodzi o ilość firm na 10 tys. mieszkańców. Najwięcej podmiotów koncentruje swoją działalność  w handlu i naprawach (26,8%). Znaczny udział  w  liczbie  podmiotów  ogółem  stanowiły  również jednostki zajmujące się obsługą nieruchomości  i  firm  (18,1%),  budownictwem  (12,0%) oraz przetwórstwem przemysłowym (8,6%).Relatywnie  niskie  koszty  pracy  (około 87%  średniej  krajowej)  to  jeden  z  głównych elementów  czyniących  Zachodniopomorskie atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych. Główne  tereny  inwestycyjne  Zachodniopomorskiego  to  Szczecin,  Koszalin,  Goleniów, Stargard Szczeciński, Karlino, Gryfino, Police, Wałcz,  Szczecinek,  Barlinek,  a  także inne  miejscowości,  często  oferujące  w  pełni uzbrojone działki w dogodnych lokalizacjach, przy drogach krajowych i autostradach, z licznymi zwolnieniami podatkowymi.Najwięksi  inwestorzy  zagraniczni  obecni w  Zachodniopomorskiem  to  Cargotec,  Bridgestone  Corporation,  Kronospan  Holdings, Swedwood Holding, Sonion Microtronic, Carlsberg  Breweries,  Royal  Greenland,  Norhaven, Rieter  Automotive,  Backer  oraz  wielu  innych, którzy  dzięki  przychylności  władz  lokalnych rozpoczęli proces inwestycyjny na terenie województwa.